Pintu ke Istana

  • I Gusti Ngurah Agung Yoga Prawira Sutha
  • 15x11.5cm
  • Tinta Cina dan Akrilik di Kanvas
  • 2019
Categories: , SKU: S.Waves