Lari

  • I Made Sujendra (b. 1964)
  • 60 x 120 cm
  • Akrilik di atas Kanvas
  • 2017

Deskripsi

Kehidupan hendaknya diisi dengan aktivitas, menjalankan kewajiban dan tidak hanya berpangku tangan. Manusia dibekali dengan Tri Pramana yaitu Bayu (tenaga), Sabda (perkataan) dan Idep (pikiran). Tuhan memberkati manusia semua itu untuk membantu manusia dalam mengarungi kehidupan sehingga tercapi kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat kelak. Sifat malas adalah tindakan yang menyia-nyiakan berkat tersebut. Tidak hanya menjerumuskan ke arah kehidupan yang kelam namun juga penghukuman di kehidupan nanti.