Fish and Pollution

  • Colaboration Work by Baturulangun Association, Batuan
  • 59 x 126 cm
  • China ink on canvas
  • 2019
Category: SKU: ColaborationBaturulangun-2019-16